Logo

Kontrola Jakości

 

Nad jakością produktów czuwa nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe. Jego zadaniem jest tworzenie nowych produktów i kontrola na każdym etapie produkcji jak również możliwość kontroli u użytkowników naszych produktów. 

Produkty nasze poddawane szczegółowym badaniom i certyfikacji gwarantują najwyższą jakość.

 

 

 

 

Certyfikacja

 

Wszystkie produkty, przed oddaniem do użytku, zostają poddane szczegółowym badaniom i certyfikacji.

Dzięki temu Klienci mają pewność, że trafiający do nich finalny wyrób, spełnia wszelkie standardy i jest

w pełni bezpieczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie jakości

 

Przedsiębiorstwo, aby być konkurencyjnym na wymagającym rynku środków smarnych, swą strategię opiera na ciągłym doskonaleniu jakości, innowacyjności wyrobów oraz powiększaniu oferty

o nowe produkty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy surowców bazowych

 

Centrum Badawczo - Rozwojowe czuwa także nad jakością dostarczanych surowców i wytwarzanych produktów. Każda partia olejów bazowych i dodatków wprowadzana na teren Zakładu Produkcyjnego jest poddawana badaniom laboratoryjnym na zgodność z przyjętymi normami. Parametry jakościowe produktów są sprawdzane na każdym etapie produkcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrole międzyoperacyjne

 

Po każdym etapie produkcji przeprowadzane są kontrole międzyoperacyjne, informujące o prawidłowym przebiegu produkcji. Na koniec wykonywane są badania i testy kwalifikacyjne wymagane przez normy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pod lupą u Klienta

 

Niezawodność i wysoka jakość produktów Modex-Oil została wielokrotnie potwierdzona  niezależnymi badaniami. Testy wykonywane na zlecenie producentów i użytkowników maszyn, pojazdów czy podzespołów, wykazały wysoką jakość produktów VECO przewyższającą wyroby innych firm.